OOČSV

KROMĚŘÍŽ

Zajímavosti

  • Každá včela má v úlu svou úlohu, vykonává po určitou dobu jednu a tutéž činnost. Buď uklízí, nebo krmí, nosí vodu, pyl, med či propolis, brání česno nebo staví plásty z šupinek vosku, které se tvoří na spodních článcích zadečku.
  • Včelstvo se skládá z jedné matky, několika desítek tisíc dělnic a několika stovek trubců.
  • Bez včel bychom na zahradě neměli ovoce, zemědělci by neměli dostatečnou úrodu, vyhynuly by spousty vzácných planě rostoucích rostlin, krajina by radikálně změnila svůj ráz.
  • Včelí královna se vyvine z vajíčka včely dělnice, jako každá jiná včela, ale díky výjimečné stravě (mateří kašičce) a díky daleko většímu prostoru buňky, ve které se vyvíjí, se u ní vyvinou takové orgány, které jsou potřeba pro její oplození, kladení vajíček a také například tvorbu zvláštního feromonu (mateří látky), který na ostatní včely v úle působí jako blahodárná droga.
  • Trubec nemá žihadlo, zato oči má přes celou hlavu.
  • Včely mají pět očí (a tři malá jednoduchá) a šest nohou. Tělíčko se skládá z hlavy, hrudi a zadečku.
  • Včely dýchají tzv. vzdušnicemi, které mají v zadečku. Vlastně dýchají zadečkem.
  • Včelí královna (matka) se páří jednou za život a to hned s několika trubci. Poté klade 2-3 roky.
  • Trubec se páří také jednou za život, avšak poté umírá.

O nás

Okresní organizace ČSV Kroměříž


Okresní organizace ČSV Kroměříž je organizační jednotkou ČSV. Okresní organizace má právní subjektivitu, má tedy právo v rámci své působnosti jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy. Územní působnost Okresní organizace ČSV Kroměříž je shodná s územím okresu Kroměříž. Toto území je rozmanité od rovin až po hory. Je tvořeno nížinami od Hané, pohořím Chřiby až po počátek Valašska, kde začínají Hostýnské vrchy. Okresní organizace ČSV Kroměříž sdružuje 732 včelařů, členů ČSV. Ti se starají o 7513 včelstev. Je tvořena 10 ti ZO ČSV. Každá z těchto organizací spravuje včelstva umístěná na několika katastrálních územích. Příslušnost včelstva ke katastrálnímu území je důležitá hlavně z pohledu Státní Veterinární Správy při určování ohnisek nebezpečných chorob.  Okresní organizaci řídí výbor, který byl demokraticky zvolen okresní konferencí ze členů z jednotlivých ZO okresu Kroměříž. Výbor se schází podle potřeby a několikrát do roka svolává schůzi zástupců jednotlivých základních organizací. Zápisy z těchto schůzí jsou k dispozici  zde.
OO Kroměříž tedy zajišťuje veškerou potřebnou administrativu a servis pro ZO, má zvoleného zástupce v RV ČSV, který se pravidelně účastní jednání RV a s jeho závěry seznamuje okresní výbor.


Zajišťuje:


Distribuci léčiv pro včely Administraci vybraných dotací Organizaci včelařských akcí Informační a poradenský servis pro jednotlivé ZO okresu, případně pro nevčelařskou veřejnost okresu Kroměříž


Zdravotní stav a léčení včelstev


Okresní organizace ČSV Kroměříž zajišťuje léčivo pro jednotlivé základní organizace formou hromadných objednávek jedenkrát ročně, s termínem dodání do konce června, pro podzimní ošetření. Distribuce léčiva je prováděna prostřednictvím okresního zdravotního referenta.

Fotogalerie

Kontakty

Stanislav Doležel - Předseda

tel.: 724 126 794

referent pro tlumení včelích nákaz

stanislavdolezel@centrum.cz

František Černošek - Místopředseda

tel.: 573 354 133

richardcr@centrum.cz

ing. Lubomír Očenášek - Jednatel

tel.: 776 508 272

lubomir.ocenasek@centrum.cz

Hana Proroková - Účetní

tel.: 739 052 341

hanahandlova@email.cz

ing. Pavel Buřinský - Referent pro osvětu

tel.: 731 525 400

burinsky@email.cz

Jaroslav Kočíř - Člen výboru

tel.: 728 335 895

kocirlitencice@seznam.cz

Zdeněk Sedlář - Člen výboru

tel.: 604 726 819

zd.sedlar@seznam.cz

ing. František Rudý - Člen výboru

tel.: 604 947 078

Referent pro tlumení včelích nákaz

apusmorava@seznam.cz

Milan Burša - Člen výboru

tel.: 606 424 337

mbursa1@seznam.cz

Michal Přibylík - Člen výboru

tel.: 724 935 421

pribylik.michal@seznam.cz

mgr. Karel Zahradník - Člen výboru

tel.: 728 609 048

karl.zahradnik@seznam.cz

Antonín Vyňuchal - Člen výboru

tel.: 774 546 008

vcelariholesov-jednatel@email.cz

Tomáš Tomíšek - Člen výboru

tel.: 602 581 169

tomas.tomisek@barum.cz

Revizní komise

Milan Neckář - Předseda OKK

tel.: 777 080 062

klimakbechr@post.cz

Pavel Zlámal - místopředseda OKK

tel.: 724 045 215

pav.zlamal@seznam.cz

Jiří Kytlica - člen OKK

tel.: 739 671 346

jiri.K42@seznam.cz

Napište nám

Počasí

Radar bouřky